7.3.14

O Día da Muller na Banda Deseñada:


Interesantes entradas do blog de Komic Librería para celebrar o Día da muller:
Mulleres protagonistas de comic:

Mulleres que escriben comic:


De lectura recomendada para os participantes no noso club de banda deseñada (agradecemos á Librería Komic as súas recomendacións).


No club de Linguas Clásicas lemos a Catulo.

Tamara e Sonia fan unha breve introducción á Lírica latina e a Catulo, o poeta que estamos a ler esta avaliación: